Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźlu

A A A

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźlu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń:

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony 
 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec 
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie 
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana 
 • Pułapki klawiaturowe - brak
 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych treści 
 • Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane 
 • Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików, od września 2020 r. zawierają one informacje o typie i wielkości pliku) 
 • Fokus oraz tabindex - prawidłowo dostosowane 
 • Kontrast - wymaganie spełnione
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS 
 • Zgodność ze standardami - zdarzają się błędy składniowe HTML
 • Zrozumiałość - staramy się, by teksty zamieszczone w serwisie były napisane w możliwie najprostszy sposób
 • Czytelność - staramy się odpowiednio formatować teksty, by były one jak najbardziej przejrzyste
 • Elementy graficzne - zdjęcia zamieszczane od września 2020 r. posiadają tekst alternatywny, wcześniejsze materiały graficzne nie posiadają tekstów alternatywnych
 • Materiały filmowe - nie wszystkie posiadają audiodeskrypcję dla osób niesłyszących, ale w najnowszych materiałach jest ona już dostępna
 • Pliki PDF - staramy się ograniczyć zamieszczanie takich plików, większość tekstów osadzona jest bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów edytora tekstu lub są skanami dokumentów (raczej odnosi się to do dokumentów zamieszczanych przed wrześniem 2020 r.) 
 • W serwisie znajdują się dokumenty z treścią, w której zostały wstawione linki do dokumentów; większość odnośników jest zrozumiała, także poza kontekstem

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Ostatni przegląd i aktualizacja Deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Simańczuk
 • E-mail: malgorzata.simanczuk@psp19kk.pl
 • Telefon: (77) 483-32-31, (77) 481-10-73

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora Szkoły pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźlu
 • Adres: ul. Mieszka I 4, 47-232 Kędzierzyn-Koźle
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu tej procedury, skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji o dostępności w obiekcie są pracownicy obsługi pełniący dyżur przy wejściu głównym.  
 • Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami szkoła zapewnia komunikację w formie określonej w tym wniosku. 
 • Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika możliwe jest tylko przy pomocy dźwigu zewnętrznego (pawilon C).
 • Winda dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ścianie pawilonu C.
 • Pracownik portierni udziela pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach przy korzystaniu z dźwigu zewnętrznego po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu sekretariatu szkoły lub pracownika obsługi o konieczności skorzystania z dźwigu. 
 • Przy obu wejściach do szkoły znajdują się schody. 
 • Szkoła nie posiada schodołazu. 
 • W budynku znajdują się dwie windy: w pawilonie A oraz w pawilonie C. Dostępne są pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach w pawilonie A, C z wyjątkiem sekretariatu w pawilonie A. 
 • W pawilonie B, E, D i F dostęp tylko do pomieszczeń na parterze. 
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pawilonie E. 
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • Szkoła nie posiada parkingu, ale istnieje możliwość korzystania z okolicznych, miejskich (osiedlowych) miejsc parkingowych. 
 • W szkole nie ma ograniczeń dla wstępu psów asystujących. 
 • Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.  

Copyright © 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. All rights reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com