Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Nasza szkoła
  Nasza szkoła

  "Chociaż wiele szkół
  istnieje w naszym mieście,

  ale "DZIEWIĘTNASTKA"
  to jest właśnie ta!..."

  Ponad 30 lat żywej historii,
  obecnie o
  koło 600 uczniów,
  80 nauczycieli...

  Co wyróżnia PSP 19
  z grona miejskich placówek?

A A A

Zarządzenie nr 6/2020/2021
Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 6.11.2020r.
w sprawie organizacji nauki zdalnej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1960), w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły od 6.11.2020r. do 29.11.2020r.

zarządzam, co następuje:

Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych sanitarnych GIS, MZ i MEiN dla szkół
raz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 1. W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych Dyrektor Szkoły umożliwia uczniom klas ósmych konsultacje w grupach do 5 osób na terenie szkoły z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 2. Dyrektor Szkoły ustala terminy/harmonogram konsultacji po uzgodnieniu z nauczycielami, tak aby nie kolidowały z zajęciami lekcyjnymi zainteresowanych uczniów.
 3. Wszystkich uczniów i nauczycieli przychodzących na konsultacje przedmiotowe na terenie szkoły obowiązują Procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19. 
 4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 5. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 6. Konsultacje przedmiotowe odbywają się w wyznaczonych przez dyrektora salach lekcyjnych, które są systematycznie wietrzone, powierzchnie dotykowe są dezynfekowane.
 7. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

że kilka tygodni temu odszedł na zawsze

nasz kolega Andrzej Kędziora – trener tenisa ziemnego.

.

 Pan Andrzej był związany z naszą szkołą w latach 2000-2014.

W ciągu 14 lat wychował kilka pokoleń młodych tenisistów.

Był wielkim pasjonatem tej dyscypliny sportu.

Ostatnie lata spędził w USA.

Zarządzenie nr 5/2020/2021
Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 23.10.2020r.
w sprawie organizacji nauki zdalnej

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) z późn. zm., w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły od 26.10.2020r. do 08.11.2020r.

zarządzam, co następuje:

(Pobierz cały dokument - format pdf)