Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźlu

 • Nasza szkoła
  Nasza szkoła

  "Chociaż wiele szkół
  istnieje w naszym mieście,

  ale "DZIEWIĘTNASTKA"
  to jest właśnie ta!..."

  Ponad 35 lat żywej historii,
  obecnie o
  koło 600 uczniów, 80 nauczycieli.

  Obejrzyj naszą stronę i zobacz
  co wyróżnia PSP 19
  w gronie miejskich placówek.

 • Stowarzyszenie
  Stowarzyszenie "RAZEM"

  Przy PSP 19 działa Stowarzyszenie "RAZEM",
  które aktywnie integruje lokalne środowisko
  wokół spraw związanych
  z edukacją młodego pokolenia.

  Nasze Stowarzyszenie systematycznie realizuje
  różne przedsięwzięcia mające na celu
  pozyskanie funduszy na swoją działalność.

  Na zdjęciu: Występ uczniów podczas
  Festynu Jesiennego Stowarzyszenia "RAZEM".

 • Samorząd Uczniowski
  Samorząd Uczniowski

  Szkoła od najmłodszych lat uczy społecznego zaangażowania, aktywnej postawy życiowej. Działa w niej Samorząd Uczniowski (w klasach I-III i IV-VIII), który organizuje wiele szkolnych imprez, konkursów, prowadzi różne zbiórki - systematycznie zachęca całą społeczność uczniowską do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra.

  Na zdjęciu: Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez Samorząd Uczniowski.

 • Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim
  Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim

  W roku szkolnym 2019/20 powstała klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.

  Zwiększona liczba godzin języka, niektóre przedmioty prowadzone po angielsku, pozwalają uczniom dobrze przygotować się do dalszej nauki w klasie dwujęzycznej szkoły średniej oraz dają możliwość zdobycia certyfikatów potwierdzających wysokie kompetencje językowe.

  Na zdjęciu: Klasa językowa 7d.

 • Klasy mistrzostwa sportowego - profil badminton
  Klasy mistrzostwa sportowego - profil badminton

  Od kilku lat w naszej szkole działają klasy mistrzostwa sportowego o profilu badminton. Uczniowie tych klas biorą udział w turniejach badmintona w kraju i zagranicą. Wielu z nich, swoich kategoriach wiekowych, jest w ścisłej czołówce zawodników uprawiających tę dyscyplinę.

  Na zdjęciu: Zawodnicy z trenerami na jednym z wielu wyjazdowych turniejów.

 • Siatkarskie klasy mistrzostwa sportowego
  Siatkarskie klasy mistrzostwa sportowego

  Nasze miasto związane jest z siatkówką. Nie mogło jej zabraknąć w placówce z bogatą tradycją sportową.

  W klasach mistrzostwa sportowego o profilu piłka siatkowa wszyscy młodzi pasjonaci tej dyscypliny mogą rozwijać swój talent siatkarski, mają szansę osiągania sukcesów, często biorąc udział w różnych zawodach sportowych.

  Na zdjęciu: 5a - siatkarska klasa mistrzostwa sportowego.

 • Międzynarodowy Turniej Siatkarski
  Międzynarodowy Turniej Siatkarski "KOZIOŁEK"

  Tradycją naszej szkoły stała się już organizacja Siatkarskiego Turnieju "KOZIOŁEK". Bierze w nim udział coraz więcej zespołów, nie tylko z Polski.

  To ogromne przedsięwzięcie możliwe jest dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i sympatyków naszej szkoły. W tym roku "KOZIOŁEK" odbędzie się w dniach 6-8 marca 2020r.

  Na zdjęciu: Uczestnicy jednej z wcześniejszych edycji "KOZIOŁKA".

 • Imprezy środowiskowe dla przedszkolaków
  Imprezy środowiskowe dla przedszkolaków

  Naszą szkołę wyróżnia również bardzo dobra współpraca z okolicznymi przedszkolami. Dzieci mają wiele okazji by poznać wcześniej przyszłą szkołę.

  Obchody Dnia Przedszkolaka, Akademia Przedszkolaka, bal karnawałowy dla przedszkoli, festiwal muzyczny Trele-Morele oraz "Tańcowała Igła z Nitką", zajęcia "Poeksperymentuj ze mną mamo, tato...", Dzień Otwartych Drzwi, zajęcia sportowe... przybliżają dzieciom szkołę.

A A A

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych podpisał zarządzenie przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO do  30 czerwca 2022 roku, do godz. 23:59.

W odniesieniu do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) oznacza, przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do szkół, przedszkoli osobom postronnym, zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.). Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w tych dniach należy zwracać szczególną uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Plakat Festynu Rodzinnego - treść plakatu w rozwinięciu artykułu

Termin testu: 14 czerwca 2022r., godzina 15:00, sala C4
Są jeszcze wolne miejsce. Zachęcamy do skorzystania z oferty!

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy VII (dwujęzycznej/ogólnej)
(dokument pdf 0,98 MB)

------------

Zakres wymagań dla  kandydatów do klasy dwujęzycznej
(dokument pdf, 533 KB)

------------

Przykładowy test kwalifikacyjny do klasy dwujęzycznej
(dokument pdf, 568 pdf)

W klasie ósmej szkoły podstawowej wszyscy uczniowie przystępują do egzaminu zewnętrznego, sprawdzającego poziom opanowania umiejętności. Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję  Egzaminacyjną we Wrocławiu, ma charakter powszechny  i obowiązkowy. Przystąpienie ucznia do egzaminu jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły.  

Egzamin planowany jest na 24, 25 i 26 maja 2022 r. od godziny 9.00, uczniowie  spóźnieni nie będą wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

a) z języka polskiego – 120 minut, w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 180 minut:

b) z matematyki – 100 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 150 minut

c) z języka obcego nowożytnego – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem egzaminacyjnym o godz. 9.00. 

 Obowiązuje strój galowy.

Każdy uczeń przynosi ze sobą ważną legitymację szkolną lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, na matematykę dodatkowo linijkę  (rysują również długopisem). Nie wolno korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Uczniowi nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w ustalonym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie.

Uczniowie wchodzą do szkoły w określonym porządku:

Wejście główne do pawilonu A

Godz. 8.20 uczniowie piszący w sali E11, E12

Godz. 8.30 uczniowie piszący w sali E13, E14

Godz. 8.40 uczniowie piszący salach E22, E23

Wejście do pawilonu C 

Godz. 8.20 uczniowie piszący sali C4

Godz. 8.30 uczniowie piszący salach C12, E15, E27

Godz. 8.40 uczniowie piszący sali C14, C16

Copyright © 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. All rights reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com