Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźlu

 • Nasza szkoła
  Nasza szkoła

  "Chociaż wiele szkół 
  istnieje w naszym mieście,

  ale "DZIEWIĘTNASTKA"
  to jest właśnie ta!..."

  Ponad 35 lat żywej historii,
  obecnie o
  koło 600 uczniów, 70 nauczycieli.

  Obejrzyj naszą stronę i zobacz
  co wyróżnia PSP 19
  w gronie miejskich placówek.

 • Stowarzyszenie
  Stowarzyszenie "RAZEM"

  Przy PSP 19 działa Stowarzyszenie "RAZEM",
  które aktywnie integruje lokalne środowisko
  wokół spraw związanych
  z edukacją młodego pokolenia.

  Nasze Stowarzyszenie systematycznie realizuje
  różne przedsięwzięcia mające na celu
  pozyskanie funduszy na swoją działalność.

  Na zdjęciu: Występ uczniów podczas
  Festynu Jesiennego Stowarzyszenia "RAZEM".

 • Samorząd Uczniowski
  Samorząd Uczniowski

  Szkoła od najmłodszych lat uczy społecznego zaangażowania, aktywnej postawy życiowej. Działa w niej Samorząd Uczniowski (w klasach I-III i IV-VIII), który organizuje wiele szkolnych imprez, konkursów, prowadzi różne zbiórki - systematycznie zachęca całą społeczność uczniowską do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra.

  Na zdjęciu: Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez Samorząd Uczniowski.

 • Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim
  Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim

  W roku szkolnym 2019/20 powstała klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.

  Zwiększona liczba godzin języka, niektóre przedmioty prowadzone po angielsku, pozwalają uczniom dobrze przygotować się do dalszej nauki w klasie dwujęzycznej szkoły średniej oraz dają możliwość zdobycia certyfikatów potwierdzających wysokie kompetencje językowe.

  Na zdjęciu: Klasa językowa 7d.

 • Klasy mistrzostwa sportowego - profil badminton
  Klasy mistrzostwa sportowego - profil badminton

  Od kilku lat w naszej szkole działają klasy mistrzostwa sportowego o profilu badminton. Uczniowie tych klas biorą udział w turniejach badmintona w kraju i zagranicą. Wielu z nich, w swoich kategoriach wiekowych, jest w ścisłej czołówce zawodników uprawiających tę dyscyplinę.

  Na zdjęciu: Zawodnicy z trenerami na jednym z wielu wyjazdowych turniejów.

 • Siatkarskie klasy mistrzostwa sportowego
  Siatkarskie klasy mistrzostwa sportowego

  Nasze miasto związane jest z siatkówką. Nie mogło jej zabraknąć w placówce z bogatą tradycją sportową.

  W klasach mistrzostwa sportowego o profilu piłka siatkowa wszyscy młodzi pasjonaci tej dyscypliny mogą rozwijać swój talent siatkarski, mają szansę osiągania sukcesów, często biorąc udział w różnych zawodach sportowych.

  Na zdjęciu: Uczniowie siatkarskiej klasy mistrzostwa sportowego.

 • Międzynarodowy Turniej Siatkarski
  Międzynarodowy Turniej Siatkarski "KOZIOŁEK"

  Tradycją naszej szkoły stała się już organizacja Siatkarskiego Turnieju "KOZIOŁEK". Bierze w nim udział coraz więcej zespołów, nie tylko z Polski.

  To ogromne przedsięwzięcie możliwe jest dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i sympatyków naszej szkoły. Zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem.

  Na zdjęciu: Uczestnicy jednej z edycji "KOZIOŁKA".

 • Imprezy środowiskowe dla przedszkolaków
  Imprezy środowiskowe dla przedszkolaków

  Naszą szkołę wyróżnia również bardzo dobra współpraca z okolicznymi przedszkolami. Dzieci mają wiele okazji by poznać wcześniej przyszłą szkołę.

  Obchody Dnia Przedszkolaka, Akademia Przedszkolaka, bal karnawałowy dla przedszkoli, festiwal muzyczny Trele-Morele oraz "Tańcowała Igła z Nitką", zajęcia "Poeksperymentuj ze mną mamo, tato...", Dzień Otwartych Drzwi, zajęcia sportowe... przybliżają dzieciom szkołę.

A A A

W klasie ósmej szkoły podstawowej wszyscy uczniowie przystępują do egzaminu zewnętrznego, sprawdzającego poziom opanowania umiejętności. Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję  Egzaminacyjną we Wrocławiu, ma charakter powszechny  i obowiązkowy. Przystąpienie ucznia do egzaminu jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły.  

Egzamin planowany jest na 24, 25 i 26 maja 2022 r. od godziny 9.00, uczniowie  spóźnieni nie będą wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

a) z języka polskiego – 120 minut, w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 180 minut:

b) z matematyki – 100 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 150 minut

c) z języka obcego nowożytnego – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem egzaminacyjnym o godz. 9.00. 

 Obowiązuje strój galowy.

Każdy uczeń przynosi ze sobą ważną legitymację szkolną lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, na matematykę dodatkowo linijkę  (rysują również długopisem). Nie wolno korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Uczniowi nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w ustalonym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie.

Uczniowie wchodzą do szkoły w określonym porządku:

Wejście główne do pawilonu A

Godz. 8.20 uczniowie piszący w sali E11, E12

Godz. 8.30 uczniowie piszący w sali E13, E14

Godz. 8.40 uczniowie piszący salach E22, E23

Wejście do pawilonu C 

Godz. 8.20 uczniowie piszący sali C4

Godz. 8.30 uczniowie piszący salach C12, E15, E27

Godz. 8.40 uczniowie piszący sali C14, C16

 • Rozpoczynamy  nabór dla uczestników półkolonii letnich. Liczba miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia dzieci obojga rodziców pracujących, będących uczniami z klas I-IV (musi być ukończona klasa I) oraz zamieszkujących na terenie naszej gminy. Nie będą przyjmowane dzieci, które dopiero od września rozpoczną naukę w klasie I oraz dzieci niebędące mieszkańcami naszej gminy, które przyjechały do Kędzierzyna-Koźla na wakacje.
 • Karty na półkolonię znajdują się w przedsionku szkoły.
 • Wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych karty kolonijne należy dostarczyć do 10 czerwca do szkoły, w której odbywać się będą półkolonie.
 • Zapewnimy obiad składający się z dwóch dań (odpłatnie - koszt obiadu podamy w późniejszym terminie). Pozostałe koszty będą wynikały z atrakcji, jakie organizator zaplanuje w programie (koszty transportu, kino, basen, wycieczki poza Kędzierzyn-Koźle), o czym państwo będziecie informowani na bieżąco podczas trwania wypoczynku letniego. O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w półkolonii, proszę poinformować najpóźniej do 15 czerwca, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona i można wówczas inną osobę na to miejsce zapisać.

Copyright © 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. All rights reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com