Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Nasza szkoła
  Nasza szkoła

  "Chociaż wiele szkół
  istnieje w naszym mieście,

  ale "DZIEWIĘTNASTKA"
  to jest właśnie ta!..."

  Ponad 30 lat żywej historii,
  obecnie o
  koło 600 uczniów,
  80 nauczycieli...

  Co wyróżnia PSP 19
  z grona miejskich placówek?

Zarządzenie nr 5/2020/2021
Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 23.10.2020r.
w sprawie organizacji nauki zdalnej

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) z późn. zm., w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły od 26.10.2020r. do 08.11.2020r.

zarządzam, co następuje:

(Pobierz cały dokument - format pdf)

Informujemy, że odpłatność za obiady
w PAŹDZIERNIKU
wynosi 94,50 zł
 
Konto bankowe do płatności za obiady:
25 1020 3668 0000 5502 0501 0683

Opłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle do 20 dnia tego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wszystkie odpisy związane z chorobą ucznia, wyjazdami na obozy, wycieczki można zgłaszać bezpośrednio przez e-dziennik do intendentki pani Ewy Rajchel (ER - Ewa Rajchel w zakładce pracownicy). Osobiście odpis z obiadów mogą zgłaszać uczniowie u pani intendentki w czasie przerwy obiadowej.

kierownik świetlicy - A. Kaczmarska

Przypominamy, że podobnie jak w roku poprzednim, nasza szkoła postanowiła nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolnego.
Ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne. Każdy rodzic ma prawo ubezpieczyć swoje dziecko w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.
Aby pomóc rodzicom w wyborze ubezpieczenia, zamieszczamy na stronie szkoły wszystkie oferty, które mailowo przesłali do naszej placówki różni ubezpieczyciele (kolejność alfabetyczna):

1 września 2020r. - ważne informacje dla klas I

1 września 2020r. - ważne informacje dla klas II, III, IV, V, VI, VII, VIII

1 września - przydział sal dla poszczególnych klas na spotkania z wychowawcą

UWAGA: Uczniowie wszystkich klas czwartych oraz klasy 6a i 6b proszeni są o przyniesienie długopisów na spotkanie z wychowawcą w dniu 1 września 2020r. Uczniowie Ci będą pisali test z języka angielskiego, którego wyniki pomogą w podzieleniu dzieci na grupy według stopnia znajomości języka.

Pismo Pani Prezydent Miasta Kędz.-Koźle do Rodziców