Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Drodzy Uczniowie, zachęcam Was do udziału w konkursie językowo-plastycznym "My town".

 Zasady uczestnictwa:

 • Uczniowie wykonują prace w języku angielskim - album pt. „My town”.
 • Tematem pracy jest prezentacja swojego miasta (miejscowości w której uczeń mieszka) w formie pisemnej i graficznej.
 • Praca ma format A4 i zawiera minimum 6 stron.

Szata graficzna pracy ma mieć postać dowolnej techniki malarskiej (gwasz, akryl, akwarela, pastel suchy i olejny, ołówek, tusz, itp.) wykluczając kolaż i inne techniki wycinankowe, takie jak naklejanie czy wydzieranki.
Prace zbiorowego autorstwa, zwinięte lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.
Najlepsze prace z naszej szkoły (maksymalnie 4) zostaną przekazane do etapu międzynarodowego konkursu.
Prace należy dostarczyć do 14 marca 2024r. do opiekuna projektu, pani Anny Wysoczan, sala C-14.

Zapraszam wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym "Reklama mojej szkoły". Prace należy zgłaszać najpóźniej do 20.02.2024r. do opiekuna projektu, pani Anny Wysoczan (sala C-14).

Ogólne cele i zasady konkursu przedstawiam poniżej, a szczegółowy regulamin znajduje się w załączniku.

Cele konkursu:

 • promowanie talentów młodzieży;
 • aktywizacja twórcza uczniów;
 • zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych, do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej;
 • rozbudzenie poczucia przynależności do danej społeczności szkolnej i dumy z tego powodu;
 • promocja szkoły.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie 60 sekund) filmu będącego reklamą swojej szkoły.
 • Jest jedna wspólna kategoria wiekowa: klasy 4 - 8.
 • Na konkurs należy przekazywać filmy wykonane indywidualnie lub zespołowo (zespoły max. 2-osobowe). Aktorów w filmie może być więcej, ale autor jest jeden lub maksymalnie dwóch.
 • Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
 • Plik video można zapisać w formacie mp4, avi, wmv, mov lub innym.
 • Nazwa pliku to "Nazwaszkoły_numerszkoły_Imięnazwiskoucznia".

Pracę konkursową należy dostarczyć do 20.02.2024r. na płycie CD lub pendrive do pani Anny Wysoczan - opiekuna projektu.

Najciekawsze prace konkursowe (maksymalnie 3) zostanę zgłoszone do Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialnego.

Drodzy Uczniowie, zachęcam Was do udziału w ogólnopolskim konkursie matematyczno- plastycznym: Matematyczne (O)pole

Zasady konkursu:

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat "Matematyczne (O)pole".

2. Każdy uczestnik wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej) w formacie A4 lub A3.

3. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo można dodać krótki opis.

4. Prace należy dostarczyć do 15 grudnia 2023r. do koordynatora konkursu - pani Anny Wysoczan, sala C14.

5. Prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik, walorów artystycznych i estetycznych.

6. Komisja szkolna (w składzie nauczyciel matematyki, nauczyciel plastyki) wyłoni jedną, najlepszą pracę ucznia w każdej kategorii wiekowej: klasy 1-4, klasy 5-8. Wyniki etapu szkolnego zostaną ogłoszone do 22 grudnia 2023r.

7. Zwycięskie prace zostaną wysłane do organizatora konkursu, którym jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej. 

8. Lista nagrodzonych w Konkursie zostanie ogłoszona 23.02.2024r. oraz zamieszczona na stronie organizatora.

9. Laureaci Konkursu oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, przesłane pocztą na adres szkoły.

Z okazji amerykańskiego Święta Dziękczynienia "THANKSGIVING", które w tym roku obchodzi się 23 listopada, zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w trzech konkursach "Mufinkowy świat" (Muffins World) dla klas 1-8,  "Drzewko wdzięczności" (Thankful Tree) dla klas 1-5  oraz "Wiersz wdzięczności" (Letter of Gratitude) dla klas 6-8.

Konkursy mają na celu:

- rozszerzenie słownictwa z języka angielskiego,

- tworzenie wypowiedzi pisemnych, wyrażanie uczuć,

- promowanie ważnych wartości w życiu człowieka,

- rozwijanie kreatywności.

Copyright © 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. All rights reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com