Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W trakcie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę oceny z 4 przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Zawsze są to oceny z języka polskiego i matematyki oraz dodatkowo z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako  brane  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do konkretnego oddziału tej szkoły. Są one oczywiście różne dla różnych szkół, a bywa, że także dla różnych oddziałów w tej samej szkole. 

Zamieszczamy wykaz tych przedmiotów dla poszczególnych szkół ponadpodstawowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.
(dokument pdf, 115 KB)

Szkoły ponadpodstawowe planują w najbliższym czasie mnóstwo działań promocyjnych oraz inicjatyw umożliwiających ósmoklasistom lepsze poznanie szkół, ich oferty  edukacyjnej,  atmosfery, bazy lokalowej itd. Znajdziecie wśród nich festiwale nauki, seminaria, konkursy i wiele innych. Śledząc strony internetowe szkół oraz ich profile w mediach społecznościowych, na pewno nie przegapicie informacji o tych wydarzeniach. 

W szkołach ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego planowane są oczywiście także DNI OTWARTE. Poniżej zamieszczamy informacje o planowanych terminach tych wydarzeń. Bardziej szczegółowych informacji szukajcie na plakatach informacyjnych i na oficjalnych kanałach placówek.

Ósmoklasiści i ich rodzice mają przed sobą wyzwanie: uzyskać miejsce w wymarzonej szkole ponadpodstawowej. Proces rekrutacji trwa kilkanaście tygodni, w czasie których trzeba dopilnować różnych terminów i formalności. W poniższym artykule można znaleźć wiele przydatnych informacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

W dniu 16.03 odbyło się spotkanie zainteresowanych uczniów klas 8 z przedstawicielami uczniów i opiekunki SU, Pani Karoliny Sadyk z Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w naszym mieście.

Starsi koledzy i koleżanka w bardzo ciekawy i obrazowy sposób przekazali informacje na temat specjalizacji klas szkoły średniej, do której uczęszczają. Uczniowie naszej szkoły zadali wiele pytań dotyczących interesujących ich profili. Spotkanie rozwiało wiele wątpliwości co do wyboru szkoły ponadpodstawowej i na pewno pomoże w podjęciu ważnej, życiowej decyzji jaką jest wybór kolejnej szkoły.

Uczniowie klas 8 zapoznają się ofertą edukacyjną Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

Copyright © 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. All rights reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com