Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Dyrektor PSP nr 19
Bożena Łotecka

Wicedyrektorzy PSP nr 19
Wioletta Bernat
Teresa Dziemidowicz
Małgorzata Simańczuk


Wychowawcy
Elżbieta Hołobut - klasa 1a
Aleksandra Bobińska - klasa 1b
Ewelina Kruk - klasa 1c
Aleksandra Niedźwiecka-Streissel - klasa 2a
Iwona Panicz - klasa 2b
Agata Zych - klasa 2c
Violetta Grzesik - klasa 3a
Jolanta Muzyka/Aleksandra Bobińska - klasa 3b
Aleksandra Kocoł-Duchnowicz/Agata Krukowska - klasa 3c 
Jadwiga Górniak - klasa 4a
Alicja Sitkowska - klasa 4b
Marzena Miszczuk - klasa 4c
Ewa Pakuła - klasa 5a
Wioletta Bernat - klasa 6a
Joanna Wolak-Machnik - klasa 6b
Maria Podcerkiewna - klasa 6c
Marzena Serwan-Kazanowska - klasa 6d
Lidia Gacek-Zawadzka - klasa 6e
Aneta Knapik-Król - klasa 6f
Anna Wysoczan - klasa 7a
Damian Szyszko - klasa 7b
Mariola Szczecińska - klasa 7c
Barbara Miśków - klasa 7d
Joanna Olechowska - klasa 7e
Danuta Niedźwiecka-Banasik - klasa 7f
Kornelia Lerch-Kozula- klasa 8a
Dorota Rogulska - klasa 8b
Ewa Baraniuk - klasa 8c
Bożena Kotulska - klasa 8d
 
Pedagog szkolny 
Joanna Białobrzeska
Agnieszka Dulęba
Iwona Kazanowska-Witkiewicz

Psycholog szkolny
Aleksandra Białas
 
Logopeda
Małgorzata Fąferek-Pekowska
Agnieszka Gdowska


Biblioteka szkolna
Urszula Mielczarek

Świetlica szkolna
Anna Kaczmarska-Gąska - kierownik świetlicy
Agnieszka Gdowska
Izabela Gorczyńska-Maślanka
Alina Luber

Małgorzata Simańczuk
Barbara Uchman
Roman Kołodziej

Język polski
Ewa Baraniuk
Lidia Gacek-Zawadzka
Dorota Grzesik
Joanna Olechowska
Alicja Sitkowska
Joanna Wolak-Machnik
 
Język angielski
Joanna Ciesielka
Marzena Miszczuk
Danuta Niedźwiecka-Banasik

Dorota Rogulska
Barbara Uchman
Paulina Wójtowicz
 
Język niemiecki
Barbara Miśków
Ewa Pakuła
 
Historia
Aneta Knapik-Król
Bożena Łotecka
Marzena Serwan-Kazanowska
Damian Szyszko
 
Wiedza o społeczeństwie
Dorota Rogulska
 
Edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Bobińska
Violetta Grzesik
Elżbieta Hołobut
Aleksandra Kocoł-Duchnowicz
Ewelina Kruk
Agata Krukowska
Jolanta Muzyka
Aleksandra Niedźwiecka-Streissel
Iwona Panicz
Agata Zych
 
Matematyka
Teresa Dziemidowicz
Dorota Kowalska
Sybilla Kożuchowicz
Danuta Marcinkowska
Beata Tomanek
Katarzyna Węglorz-Koza
Anna Wysoczan
 
Przyroda
Karolina Pietrzyk
Elżbieta Hołobut
 
Geografia
Adrian Kłos
Kornelia Lerch-Kozula
 
 Biologia
Mariola Szczecińska
 
 Fizyka
Bożena Kotulska
Kornelia Lerch-Kozula
 
Chemia
Bożena Kotulska
Marlena Młynarczyk

Karolina Pietrzyk
Agata Trybuła
 
Wychowanie fizyczne
Wioletta Bernat
Andrzej Gąsior
Izabela Gorczyńska-Maślanka
Miłosz Majka
Krzysztof Maślanka
Beata Nowak
Mateusz Sadyk
Jarosław Szynol
Jan Węgrzyn
Danuta Wiktorek
Agnieszka Wolff
Agata Zych
Radosław Zych

Informatyka/edukacja informatyczna
Danuta Marcinkowska
Maria Podcerkiewna

Alina Uzny
 
Technika
Andrzej Gąsior
 
 Edukacja dla bezpieczeństwa
Andrzej Gąsior
 
Plastyka
Marzena Serwan-Kazanowska
 
Muzyka
Małgorzata Marcinkowska
 
Zajęcia rewalidacyjne
Ewelina Deneka
Małgorzata Fąferek-Pekowska
Beata Fudali
Agnieszka Gdowska
Iwona Kazanowska-Witkiewicz
Ewelina Kruk
Kornelia Lerch-Kozula
Beata Nowak
 
Wychowanie do życia w rodzinie
Justyna Amenas
Barbara Rycharska

Religia
Justyna Amenas
Adrian Kłos
Aneta Knapik-Król
ks. Michael Muskała
Barbara Rycharska