Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dyrektor PSP nr 19
Bożena Łotecka

Wicedyrektorzy PSP nr 19
Wioletta Bernat
Teresa Dziemidowicz
Małgorzata Simańczuk


Wychowawcy
Aleksandra Niedźwiecka-Streissel - klasa 1a
Iwona Panicz - klasa 1b
Agata Zych - klasa 1c
Violetta Grzesik - klasa 2a
Jolanta Muzyka - klasa 2b
Aleksandra Kocoł-Duchnowicz - klasa 2c
Aleksandra Bobińska - klasa 3a
Elżbieta Hołobut - klasa 3b
Ewelina Kruk - klasa 3c
Ewa Pakuła - klasa 4a
Wioletta Bernat - klasa 5a
Joanna Wolak-Machnik - klasa 5b
Maria Podcerkiewna - klasa 5c
Joanna Górecka-Bienia - klasa 5d
Lidia Gacek-Zawadzka - klasa 5e
Aneta Knapik-Król - klasa 5f
Anna Wysoczan - klasa 6a
Damian Szyszko - klasa 6b
Mariola Szczecińska - klasa 6c
Barbara Miśków - klasa 6d
Joanna Olechowska - klasa 6e
Kornelia Lerch-Kozula - klasa 7a
Beata Tomanek - klasa 7b
Ewa Baraniuk - klasa 7c
Bożena Kotulska - klasa 7d
Karolina Pietrzyk - klasa 8a
Iwona Borecka - klasa 8b
Dorota Grzesik - klasa 8c
Paulina Wójtowicz - klasa 8d
 
Pedagog szkolny 
Joanna Białobrzeska
Iwona Kazanowska-Witkiewicz

Psycholog szkolny
Aleksandra Białas
 
Logopeda
Małgorzata Fąferek-Pekowska
Agnieszka Gdowska


Biblioteka szkolna   
Urszula Mielczarek

Świetlica szkolna
Anna Kaczmarska-Gąska - kierownik świetlicy
Joanna Ciesielka
Ryszard Cież
Agnieszka Gdowska
Izabela Gorczyńska-Maślanka
Teresa Grądowska
Alina Luber
Miłosz Majka
Marlena Młynarczyk
Małgorzata Simańczuk
Barbara Uchman
Joanna Wolak-Machnik

Język polski
Ewa Baraniuk
Lidia Gacek-Zawadzka
Dorota Grzesik
Joanna Olechowska
Joanna Wolak-Machnik
 
Język angielski
Iwona Borecka
Joanna Ciesielka
Marzena Miszczuk
Danuta Niedźwiecka-Banasik

Dorota Rogulska
Barbara Uchman
Paulina Wójtowicz
 
Język niemiecki
Barbara Miśków
Ewa Pakuła
 
Historia
Joanna Górecka-Bienia
Aneta Knapik-Król
Bożena Łotecka

Damian Szyszko
 
Wiedza o społeczeństwie
Dorota Rogulska
 
Edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Bobińska
Violetta Grzesik
Elżbieta Hołobut
Aleksandra Kocoł-Duchnowicz
Ewelina Kruk
Jolanta Muzyka

Aleksandra Niedźwiecka-Streissel
Iwona Panicz
Agata Zych
 
Matematyka
Teresa Dziemidowicz
Dorota Kowalska

Danuta Marcinkowska
Beata Tomanek
Katarzyna Węglorz-Koza
Anna Wysoczan
 
Przyroda
Karolina Pietrzyk
 
Geografia
Kornelia Lerch-Kozula
Adrian Kłos
 
 Biologia
Marlena Młynarczyk
Mariola Szczecińska
 
 Fizyka
Bożena Kotulska
 
Chemia
Bożena Kotulska
Marlena Młynarczyk

Karolina Pietrzyk
 
Wychowanie fizyczne
Wioletta Bernat
Andrzej Gąsior
Izabela Gorczyńska-Maślanka
Roman Kołodziej
Miłosz Majka
Krzysztof Maślanka
Beata Nowak
Dorota Radomska-Gliwa
Mateusz Sadyk
Jarosław Szynol
Jan Węgrzyn
Danuta Wiktorek
Agnieszka Wolff
Agata Zych
Radosław Zych

Informatyka/edukacja informatyczna
Jarosław Gucwiński
Danuta Marcinkowska
Maria Podcerkiewna
Beata Tomanek
Alina Uzny
 
Technika
Ryszard Cież
 
 Edukacja dla bezpieczeństwa
Jarosław Gucwiński
 
Plastyka
Marzena Serwan-Kazanowska
 
Muzyka
Agnieszka Mikulska
Anna Pawłowicz
 
Zajęcia rewalidacyjne
Ewelina Deneka
Beata Fudali
Agnieszka Gdowska
Iwona Kazanowska-Witkiewicz
Beata Nowak
 
Wychowanie do życia w rodzinie
Ewa Baraniuk

Religia
Justyna Amenas
Adrian Kłos
ks. Michael Muskała
Aneta Knapik-Król