Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Doradztwo zawodowe obejmuje wszystkich uczniów od klasy pierwszej do ósmej. 

Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej nie jest jednorazowym wydarzeniem, a procesem, którego dokonuje się przez całe życie.

Preferencje zawodowe i zainteresowania wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu.

Na wybór zawodu wpływają przede wszystkim wartości, zainteresowania, mocne strony, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz środowisko danej osoby. 

W klasach I-VI szkoły podstawowej jest to orientacja zawodowa, której celem jest zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji. 

Wszystkie działania są nastawione na: 

  • Rozwijanie zainteresowań uczniów, wzmacnianie wiary we własne siły. 

  • Kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy. 

  • Poznawanie pracy w wybranych zawodach, szczególnie z najbliższego otoczenia. 

  • Budzenie zainteresowań uczniów różnorodną działalnością zawodową ludzi, określanie jakie cechy musi posiadać przedstawiciel danego zawodu. 

  • Rozwijanie zdolności manualnych, wyrabianie nawyków systematyczności i obowiązkowości w szkole, zachęcanie do pracy w zespole. 

  • Kształtowanie wyobrażeń i życzeń zawodowych. 

Działania skierowane do uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej mają już charakter doradztwa zawodowego. Każda klasa w ciągu roku szkolnego ma 10 godzin zajęć lekcyjnych z zakresu doradztwa.  W nasze szkole w tym roku szkolnym zajęcia prowadzi pani Paulina Wójtowicz, a podczas jej nieobecności pani Dorota Rogulska i pan Damian Szyszko. 

Celem tych zajęć jest: 

  • Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

  • Określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, temperamentu, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności. 

  • Przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych. 

Wszystkie działania zaplanowane na bieżący rok szkolny są opisane w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego, który jest dostępny w zakładce Szkoła/Dokumentacja. 

Obejmuje on pracę indywidualną i grupową z uczniami, rodzicami, nauczycielami. Jest częścią planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

Nadrzędnym celem jest wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej: wyboru szkoły ponadpodstawowej, planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz udzielanie wszelkich informacji na ten temat. 

Informacje o szkołach ponadpodstawowych będą dostępne w zakładce Rekrutacja/Doradztwo zawodowe. 

Copyright © 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. All rights reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com