Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Drodzy Uczniowie, zachęcam Was do udziału w ogólnopolskim konkursie matematyczno- plastycznym: Matematyczne (O)pole

Zasady konkursu:

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat "Matematyczne (O)pole".

2. Każdy uczestnik wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej) w formacie A4 lub A3.

3. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo można dodać krótki opis.

4. Prace należy dostarczyć do 15 grudnia 2023r. do koordynatora konkursu - pani Anny Wysoczan, sala C14.

5. Prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik, walorów artystycznych i estetycznych.

6. Komisja szkolna (w składzie nauczyciel matematyki, nauczyciel plastyki) wyłoni jedną, najlepszą pracę ucznia w każdej kategorii wiekowej: klasy 1-4, klasy 5-8. Wyniki etapu szkolnego zostaną ogłoszone do 22 grudnia 2023r.

7. Zwycięskie prace zostaną wysłane do organizatora konkursu, którym jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej. 

8. Lista nagrodzonych w Konkursie zostanie ogłoszona 23.02.2024r. oraz zamieszczona na stronie organizatora.

9. Laureaci Konkursu oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, przesłane pocztą na adres szkoły.

Z okazji amerykańskiego Święta Dziękczynienia "THANKSGIVING", które w tym roku obchodzi się 23 listopada, zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w trzech konkursach "Mufinkowy świat" (Muffins World) dla klas 1-8,  "Drzewko wdzięczności" (Thankful Tree) dla klas 1-5  oraz "Wiersz wdzięczności" (Letter of Gratitude) dla klas 6-8.

Konkursy mają na celu:

- rozszerzenie słownictwa z języka angielskiego,

- tworzenie wypowiedzi pisemnych, wyrażanie uczuć,

- promowanie ważnych wartości w życiu człowieka,

- rozwijanie kreatywności.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden list.  Tytuł wypowiedzi nawiązuje do Dnia Dziękczynienia. W treści listu wyrażamy wdzięczność za wszelkie aspekty swojego życia, np. za ludzi, zdarzenia, emocje, wspomnienia itp. List będący afirmacją życia i uświadomienia sobie, że zawsze znajdzie się coś za co możemy być wdzięczni powinien zawierać od 150-200 słów w języku angielskim, musi być podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą.

Uczniowie klasa 6  piszą minimum 150 słów,  uczniowie klas 7-8 piszą minimum 200 słów.

Zgłoszony tekst konkursowy musi być pracą własną oraz nie może być wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach. Praca grupowa nie będzie oceniana. Należy dostarczyć jeden egzemplarz pracy na papierze A-4 do 20 listopada, do p. Danuty Banasik (B12) lub do swojego nauczyciela języka angielskiego. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu lampionu związanego z tradycyjnymi obchodami Dnia Św. Marcina w Niemczech.

Celem konkursu jest: rozwijanie uzdolnień językowych i plastycznych, pobudzanie twórczej wyobraźni, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi, promowane osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

W rozwinięciu artykułu znajduje się regulamin konkursu.

Copyright © 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. All rights reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com