Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Nasza szkoła
  Nasza szkoła

  "Chociaż wiele szkół
  istnieje w naszym mieście,

  ale "DZIEWIĘTNASTKA"
  to jest właśnie ta!..."

  Ponad 30 lat żywej historii,
  obecnie o
  koło 600 uczniów,
  80 nauczycieli...

  Co wyróżnia PSP 19
  z grona miejskich placówek?

Informujemy, że od środy 18 listopada 2020r. świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7:00 - 16:30.

Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych sanitarnych GIS, MZ i MEiN dla szkół
raz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 1. W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych Dyrektor Szkoły umożliwia uczniom klas ósmych konsultacje w grupach do 5 osób na terenie szkoły z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 2. Dyrektor Szkoły ustala terminy/harmonogram konsultacji po uzgodnieniu z nauczycielami, tak aby nie kolidowały z zajęciami lekcyjnymi zainteresowanych uczniów.
 3. Wszystkich uczniów i nauczycieli przychodzących na konsultacje przedmiotowe na terenie szkoły obowiązują Procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19. 
 4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 5. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 6. Konsultacje przedmiotowe odbywają się w wyznaczonych przez dyrektora salach lekcyjnych, które są systematycznie wietrzone, powierzchnie dotykowe są dezynfekowane.
 7. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

Zarządzenie nr 6/2020/2021
Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 6.11.2020r.
w sprawie organizacji nauki zdalnej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1960), w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły od 6.11.2020r. do 29.11.2020r.

zarządzam, co następuje:

.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

że kilka tygodni temu odszedł na zawsze

nasz kolega Andrzej Kędziora – trener tenisa ziemnego.

.

 Pan Andrzej był związany z naszą szkołą w latach 2000-2014.

W ciągu 14 lat wychował kilka pokoleń młodych tenisistów.

Był wielkim pasjonatem tej dyscypliny sportu.

Ostatnie lata spędził w USA.