Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W JAKICH SYTUACJACH NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO RZECZNIKA PRAW UCZNIA?
Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,  zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.
Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów - może zgłosić się do Rzecznika.


JAKI JEST TRYB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH?
Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.


O CZYM JESZCZE UCZEŃ POWINIEN WIEDZIEĆ?
Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.
Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.


ZADANIA I ROLA RZECZNIKA PRAW UCZNIA W SZKOLE:
•    Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły
•    Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną
•    Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).


SPOSOBY DZIAŁANIA RZECZNIKA:
•    Załatwianie indywidualnych skarg,
•    Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom,
•    Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym,
•    Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną


UPRAWNIENIA RZECZNIKA:
•    Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy
•    Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
•    Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania
•    Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron


RZECZNIK PRAW UCZNIA:
•    To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską
•    To osoba, do której można się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc
•    Udostępni regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować
•    Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych
•    Zachowuję dyskrecję!


Nazywam się Karolina Pietrzyk. Jestem nauczycielką chemii i przyrody, obecnie pełnię obowiązki wychowawcy klasy VIIIa.   Chemia i przyroda to szczególne przedmioty, współczesna chemia opanowała wszystkie dziedziny życia człowieka, a przyroda to nasze codzienne życie.
Uwielbiam podróże, oglądanie filmów sensacyjnych i dramatów , czytanie książek.
Bardzo lubię programy naukowe takie jak Sonda, Galileo, uwielbiam czytać National Geographic.  
Bardzo lubię zwierzęta, szczególnie wszelkiej maści koty i psy.
Mam małego pieska rasy York terier, który wabi się Muszka.
W roku szkolnym 2019/2020 mam zaszczyt pełnić funkcję Rzecznika Praw Ucznia.
 Staram się pomagać i wspierać uczniów naszej szkoły w codziennych szkolnych trudnościach i problemach dotyczących relacji z kolegami oraz nauczycielami.
Jeżeli potrzebujesz pomocy, bo uważasz, że łamane są Twoje prawa czekam na Ciebie podczas indywidualnych rozmów, spotkań.
Na każdej przerwie jestem do dyspozycji, jeżeli potrzebujesz pomocy.
Możesz do mnie napisać na e-dzienniku i umówić się na rozmowę.

 

Zawsze znajdę dla  Ciebie czas!