Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W roku szk. 2023/2024 funkcję szkolnego Rzecznika Praw Ucznia pełni pani Anna Wysoczan. 

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku”.

Janusz Korczak

 

Drodzy Uczniowie, 

dziękuję bardzo za zaufanie i wybranie mnie na Waszego strażnika praw. Dołożę wszelkich starań, aby poprzez skuteczne łagodzenie konfliktów i sporów stworzyć Wam bezpieczną i radosną przestrzeń do rozwoju.

Rzecznik Praw Ucznia - Anna Wysoczan

 1. Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel wybrany przez społeczność uczniowską w drodze głosowania.

---

2. Jaka jest rola Rzecznika Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia powołany jest do:

• przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka,

• informowania uczniów o przysługujących im prawach i trybie postępowania,

• reprezentowania interesów ucznia przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrektorem szkoły,• podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia oraz rozwiązywania spraw spornych.

---

3. W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Uczeń może  zwrócić się do Rzecznika w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego ucznia, ale także zespołu, grupy lub całej klasy.

 ---

4. Jaki jest tryb postępowania?

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania sytuacji problemowej.
Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję  w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

---

5. O czym uczeń powinien wiedzieć?

Sprawy do Rzecznika można zgłaszać codziennie w sali C-14.
Najlepiej spotkać się z nim osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.
Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego są poufne i stanowią tajemnicę służbową.

Copyright © 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. All rights reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com