Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden list.  Tytuł wypowiedzi nawiązuje do Dnia Dziękczynienia. W treści listu wyrażamy wdzięczność za wszelkie aspekty swojego życia, np. za ludzi, zdarzenia, emocje, wspomnienia itp. List będący afirmacją życia i uświadomienia sobie, że zawsze znajdzie się coś za co możemy być wdzięczni powinien zawierać od 150-200 słów w języku angielskim, musi być podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą.

Uczniowie klasa 6  piszą minimum 150 słów,  uczniowie klas 7-8 piszą minimum 200 słów.

Zgłoszony tekst konkursowy musi być pracą własną oraz nie może być wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach. Praca grupowa nie będzie oceniana. Należy dostarczyć jeden egzemplarz pracy na papierze A-4 do 20 listopada, do p. Danuty Banasik (B12) lub do swojego nauczyciela języka angielskiego. 

Cele Konkursu:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

2. Motywowanie uczniów  do uczenia się języka angielskiego i do używania go jako narzędzia poznania.

3. Tworzenie wypowiedzi pisemnych, wyrażanie i uzasadnianie  swoich opinii, poglądów i uczuć.

4.  Wspieranie ucznia w rozwijaniu indywidualnej strategii uczenia się języka angielskiego.

5. Rozwijanie zdolności literackich, promocja utalentowanej młodzieży i ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców, wyzwalanie w uczestnikach konkursu aktywności twórczej i rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

Niech ten konkurs usposobi was pozytywnie, a wdzięczność w pamięci tworzy dobry klimat i nastraja pozytywnie!

Na zwycięzcę czekać będzie nagroda rzeczowa oraz celująca ocena z języka angielskiego.

Good luck and enjoy your writing!

“Thank the almighty, for all that He gave in life, for the food that you eat, for the people you greet, for the love in the heart, for that wonderful start. Thank the Lord for everything, because it is Thanksgiving Day!”

Copyright © 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. All rights reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com